ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TRAVEL LATINO CUBA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Γ’ ΕΚΔΟΣΗ